Sistar Vietnamese Fansite

Sistar Vietnamese Fansite


You are not connected. Please login or register

Sistar Vietnamese Fansite » Translator-Star

Thông tin về Nhóm

Translator-Star
Bạn hãy đăng nhập nếu muốn tham gia hay quản lý Nhóm làm việc. 

Translator-Star

Tin nhắnTên truy cậpSố bàiĐến từEmailWebsiteLựa chọn
Người điều hành nhóm
Gửi tin nhắn•Susiii{B}57Ranh giới giữa thiên đàng và điện ngụcGửi emailWebsite của thành viên này 
Thành viên nhóm
Gửi tin nhắnASuperLove12 
Gửi tin nhắnbon_iu2 
Gửi tin nhắnPé Bánh Bao1 
Gửi tin nhắnPùm [...]28trái tim của 13 zai =]] 
Gửi tin nhắnTaiyoohi54Mái Ấm Tình Thương :))